Leading LED Technology

Uni-light Ledlampor i Sverige AB (ULSAB) etablerades i Sverige 2012. Ursprunget ur ett amerikanskt bolag flyttades hela verksamheten till Sverige 2014 och det amerikanska bolaget döptes till Uni-Light LED AB. Uni-light LED AB köpte 2016 det finska bolaget Meltron AB och bytte samtidigt namn till Meltron AB. ULSAB fanns kvar i sin ursprungliga skepnad och fortsatte att sälja egna och Meltrons ljuskällor. 2020 specialiserade sig ULSAB på Djurstallar och idag är 90 % av verksamheten riktad mot detta segment-mjölkkor, köttdjur, grisar och hästar. ULSABs specialbelysnijng för djur, som påverkar melatoninhalten i djuren och därmed ökar mjölkproduktion och tillväxt samt skapar ett lugn hos djuren, står nu i fokus för verksamheten.