Elektromagnetisk störning (EMS) är skadlig och genereras vid många industrier och industriella installationer. Trådlösa nätverk typ LAN, Wireless, Bluetooth, mobiltelefoner etc. liksom datornätverk påverkas av EMS. För företag som arbetar i EMS-känsliga miljöer-sjukhus, datahallar, militära anläggningar o.s.v. är dessa störningar viktiga att undvika.

Osynligt flimmer genereras av många ljuskällor, både traditionella och LED och påverkan på människan (och en del djur) är omfattande. Koncentrationssvårigheter och huvudvärk är vanliga. Uni-lights nya drivdon generarar lägre än 0,3 % flimmer. Med dessa nya drivdon förväntas våra ljuskällor attrahera näringslivet i stor utsträckning.

Se Industriella Produkter