Behovet av mat för jordens befolkning kommer att vara dubbelt så stort år 2030. För att klara detta-behov försöker matproducenterna öka produktionseffektiviteten och samtidigt minska kostnader och miljöpåverkan-Uni-lights LED-belysning åstadkommer bägge.

Produktionsökning.

Uni-lights patenterade drivdonsteknik introducerar en ny generation av högeffektiva LED-lampor till djurindustrin. Lamporna har både lång livslängd och är motståndskraftiga mot aggressiva miljöer. Vår djurbelysning möjliggör för producenterna att optimera ljuset för djuren med ökad tillväxt och produktion som resultat.

Förbättrad djurhälsa.

Omfattande forskning påvisar att när djuren dagligen utsätts för ljus av specifika våglängder förbättras hälsan, fertilitet och produktion-mjölkdjur producerar mer mjölk, kyckling och köttdjur växer fortare och de senare når könsmogen ålder tidigare.

Exponering av djuren för detta ljus påverkar nivån av Melatonin, det hormon som påverkar sömn och reproduktion. Uni-lights ljus bidrar till djurens välmående.

 

Minska elförbrukning och kostnader

Uni-lights patenterade drivdonsteknik reducerar elförbrukningen med minst 8-15 % för önskad ljusmängd, jämfört med andra LED-belysningar under i övrigt samma förhållanden. I förhållande till existerande ljusinstallationer med fluorescerande lysrör minskar energibehovet vanligen med över 50 %. Livslängden på ljuskällorna är mer än 5 gånger så lång. En typisk installation i djurstallar betalar sig normalt på högst 12 månader.