Sedan 1970-talet har forskningen inom djurhållning dokumenterat den positiva inverkan som ljuset har på djur. Allt från ökad mjölkproduktion hos mjölkdjur, ökad tillväxt hos köttdjur, grisar och fjäderfä till stresslindring, förbättrad hälsa  och välmående. Uni-lights belysning erbjuder skräddarsydda lösningar som optimerar produktionen, minskar energikostnaderna med upp till 60 % och utan större kostnader.

Våra ”state-of-the-art”-lösningar designas för varje enskild djurhållning och levererar mätbara resultat.  Vi anpassar ljuset  och dess våglängder till det optimala spektrum, ljusfördelning, ljusstyrka och dygnsrytm som krävs för varje enskild anläggning. Våra lösningar, som är en utbyggnad av vår patenterade teknik resulterar i en ökad tillväxt för köttdjur upp till 12-15 % under en 24 månaders period och för broiler med 3% under en 35-dagars period. I kombination med våra nya flimringsfria lampor bidrar våra lampor inte bara med en ökad produktion utan också med en förbättrad djurhälsa.

Detta är vad vi kallar:

Healthy light-ett hälsosamt ljus.

 

Se produkter

* Growth achieved over a two-year period.