Skräddarsytt till djurstallars behov

Uni-lights specialbelysning ökar mjölkproduktionen med 8-10 %.

Hulterstad, söder om Mjölby i Östergötland, har Sveriges tredje största ekologiska djurbesättning med över 500 mjölkdjur. För att minska elförbrukningen i sitt nybyggda stall installerades Uni-lights LED-belysning. Samtidigt togs beslutet att installera samma typ av LED-belysning i det äldre stallet.

Ett stort extra bonus utgjordes av att mjölkproduktionen ökade med mer än 8 % inom loppet av 2 veckor. Detta berodde på de installerade lamporna som är utrustade med en kombination av dioder med speciella optimala våglängder-inga andra åtgärder vidtogs vid denna tid. Driftansvariga rapporterade också att djuren blev mer aktiva och alerta med synligare brunst och ökat inseminationsresultat. Ytterligare en fördel är att lamporna inte avger elektromagnetisk störning som påverkar kommunikationen mellan djurens chip och mjölkanläggningen.

Det applicerade reglersystemet medger en avpassad mängd ljus under dag och natt så att djuren får sin erforderliga vila. Dessutom kompenseras ljuset för inkommande dagsljus.

 

Ökad mjölkproduktion med 9%, minskat behov av foder per kg mjölk med 11,4 %.

En oberoende konsultstudie av företaget Alltec E-CO2-en framstående engelsk konsult inom miljö- och energisektorn inom jordbruksnäringen, påvisade att för en av våra installationer i England ökade mjölkproduktionen med 9 % och foderbehovet per l mjölk minskade med 11,4 %. Trots ökad belysning för projektet minskade elbehovet med 7 %. Den ökade mjölkproduktionen motsvarade 2900 kr/djur. 

 

Se Produkter för Djurstallar