Uni-lights koncept har sitt ursprung i Kalifornien när vi analyserade befintliga drivdonssystem och teknik för att kyla dioderna. Avsikten var att skapa högsta kvalité, lång livslängd, hög effektivitet och lägsta möjliga kostnader för belysningen. Forskningen resulterade i två patenterade lösningar vilka medförde att effektivitet och livslängd förbättrades anmärkningsvärt i jämförelse med befintlig teknik. Vår forskning och utveckling bedrivs fortfarande i vårt laboratorium i USA.  Tillverkningen äger rum i vår fabrik -Kingdom Electronics i Shanghai i Kina. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm och sedan juli 2016 är företaget  listat på NGM-börsen. NGM-börsen ägs av Stuttgart-börsen som är Tysklands näst största börs.  Uni-light fortsätter att utveckla tekniska högkvalitativa produkter, också i samarbete med större kunder för att ljuskällorna skall bli ännu effektivare och bidra till  kundernas lönsamhet. Vi fokuserar för närvarande på följande nischmarknader:

  • Djurstallar
  • Kryssningsfartyg och den marina sektorn
  • Miljökänslig industri
  • Miljöer, känsliga för elektromagnetisk störning.

 

Uni-light har utvecklat sin egen patenterade drivdonsteknik, baserad på linjär teknologi (analog). Tekniken resulterar i ett antal fördelar bl.a minde energiförluster och frånvaro av elektromagnetisk störning. Våra drivdon har 8-15 % mindre förluster än andra drivdon och ljuskällorna är helt dimringsbara genom spänningssänkning av hela kretsen. Detta gör att inget extra kablage behövs för styrning av ljusintensiteten. Vår senaste design resulterar också i frånvaro av icke-synligt flimmer i högre frekvenser. Det osynliga flimret har visat sig skadligt för människan.