I juli 2016 gjorde Uni-light sitt första projekt för mjölkdjur med ”Mjölkdjurslampan”.

Idag har vi gjort över 50 installationer i Sverige, England, Tyskland och Österrike. Projekten för konventionell mjölkproduktion återbetalas normalt på 12 månader eller strax därunder. För ekologisk produktion är det cirka 6 månader.

Vårt första projekt i England var på Miller’s Court.  Altech E-CO2 gjorde en utredning avseende resultatet. Se tabell nedan. Alltech E-CO2 är konsult inom hållbart jordbruk i England och utför mätningar och lämnar råd för förbättringar inom näringen. Mjölkproduktionen ökade från en månad till nästa med 9 % utan någon annan förändring. Behovet av kraftfoder minskade med 11,4 % (från 0,35 till 0,31 kg/kg mjölk) förklarat bero på förbättrad metabolism och djurens mindre omfattande förflyttningar i gångarna. Studien gav stöd åt alla teorier om effekten av vårt ljus.

Industriinstalationer.

Belysning för markarbeten för ombyggnation av slussen.

Byggnationer av fjärrvärmekulvertar

Belysning i tvätthallar för arbetsmaskiner

Fasadbelysning

Belysning i gjuterier, verkstäder etc.


20180126_133004_001 (2)Press Lantbrukets affärer 2016


Lantbrukets Affärer 2016 sid 2


Press ATL 2016


Press 2016 Lantbruksaktuellt


Hulterstads gård en av Sveriges största Ekologiska mjölkproducenter,

Nu med Nytt ljus som ökar produktionen!