Något om vetenskapen bakom LED-belysning

Nedan försöker vi ge er några intressanta fakta om LED-belysning, artiklar vetenskapliga rapporter etc. Dessutom finner ni referensinstallationer som vi genomfört eller arbetare med. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Uni-light har studerat och forskat inom området Ljus Emitterande Dioder (LED) i över 10 år.  Under denna period har vi upptäckt många intressanta sätt att använda ljus för att förbättra livskvalitén. För människan har ljuset både en användareffekt och en känsloeffekt. Ljusets färgtemperatur (spektrum)  i ett rum stärker och definierar dess stämning.  Stämningsljus används såväl i fina restauranger som i hemmen. Men visste du att ljuset kan öka produktiviteten t.ex på en arbetsplats eller för eleverna i en skolklass. Kallt ljus med mycket blått ljus sänker melatoninhalten i människor och djur. Melatonin är ett trötthetshormon och med reducerad nivå blir vi mer alerta, vakna och produktiva.

Vi har också studerat ljusets effekt på växter och på en specifik alg för produktion av biobränsle. Vi har funnit att groning och växande plantor svarar bättre på ljus med mer rött i sig och att fruktbärande och blommande plantor utvecklar sig väl med mer blått ljus.   Plantor använder blått, rött och gult ljus men svarar inte särskilt mycket på gröns ljus. Detta beror på  kemiska reaktioner vilka inbegriper klorofyll i plantornas blad.

Vi har studerat problem från ljus med elektromagnetisk störning och utvecklat ljus som inte avger dessa radiovågor.

Osynligt flimmer från ljuskällor har funnits länge. Vi har reducerat flimmer från de flesta av våra ljuskällor till näst intill noll för att undvika en negativ påverkan på människor och djur. Vanliga konsekvenser för människan är huvudvärk och koncentrationssvårigheter. Naturligt ljus från solen har inget flimmer. Detta ljus har format människor och djur under miljontals år och det är rimligt att anta att inte bara människan utan också djuren påverkas negativt av detta flimmer. Forskningen avseende djur är bara i sin linda.

Våra erfarenheter och tillgängliga forskningsresultat kan guida dig i valet av ljuskällor för dina behov. Vi erbjuder kompetens för att skapa det bästa ljuset på arbetsplatser, i skolor och för djur och samtidigt spara energi. Vi har gedigen teknisk kunskap och anpassade produkter och kan erbjuda ljus i världsklass utan flimmer och elektromagnetisk störning.   ‘

Uni-light är ett företag som gör sin hemläxa inom ljusets teknologi och är ett företag dedikerat till kvalitet

Så, vad du än behöver, vare sig det gäller att lysa upp en fabrik eller ett djurstall, ett kontor eller ett växthus, bostäder eller kommersiella lokaler har vi den vetenskapliga kompetensen och de ljuskällor som passer dig bäst.

Artikel om flimmer från LED Magazine by ETHAN BIERY http://www.ledsmagazine.com/articles/print/volume-12/issue-11/features/flicker/understand-the-lighting-flicker-frustration.html

Artikel om osynligt flimmer och negative effecter på människan från ljusstyrka (LUX) . http://luxreview.com/article/2016/03/an-idiot-s-guide-to-led-flicker

Rapport om osynligt flimmer från olika källor av Cree (amerikans diodtillverkare). http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED-Components-and-Modules/XLamp/White-Papers/Flicker.pdf

Artikel om EMI (ektromagnetisk störning) från Healthy Building Science och dess effect etc. http://healthybuildingscience.com/2013/09/10/emi-and-leds-not-all-leds-are-the-same/

Vetenskaplig studie om EMI och hälsoeffekter t.ex vissa sjukdomar av Gust Enviro. http://www.gustenviro.com/docs/DE_BloodSugar_MS_Headaches_and_DE.pdf